Co je to piar


Co je to piar?

Piar je technika pro propagaci produktů, služeb nebo image značky na trhu. Říká se jí „Public Relations“ a jedná se o potřebu vytvořit dobrý obraz o činnosti, produktu nebo službě pomocí různých způsobů zveřejňování informací. Piar může být vysoce účinným nástrojem pro zvýšení povědomí a marketingový prodej.

Pinar může obsahovat:

 • Oznámení tiskovině
 • Rozhovoř s novináři
 • Sociální média
 • Rádio a televizní spoty
 • Konference a veřejná vystoupení
 • Kampaň připomíná

Cíle piaru

Cílem piaru je nabytí nových zákazníků, dodávání informací veřejnosti a zlepšení obrazu značky. K tomu, aby se piar stal úspěšným, je nutné se zaměřit na sledování trendů a publikace materiálů s účinným sdělením a relevantními informacemi, aby byla zajištěna dosáhnutí cílů. Piar také slouží k udržování dobrých vztahů s veřejností, šíření pozitivního obrazu značky a vedoucím strategické komunikace.

Výhody piaru:

 • Cenově dostupný
 • Inovativní přístup šíření informací
 • Snadné předávání informací
 • Snadné šíření značky
 • Budování trvalých vztahů s veřejností
 • Podpora získání zákazníků

Piar je účinným způsobem šíření informací, přičemž jeho počáteční náklady jsou nízké. To je skvělým způsobem, jak přitáhnout pozornost veřejnosti a zároveň budovat trvale udržitelnou reputaci firmy.

Ať už jde o promování nového produktu, propagaci značky nebo budování odborných vztahů mezi zákazníky, piar je zásadním prvkem úspěšného podnikání. Proto je důležité získávat novinky o piaru a udržovat aktualizované informace, aby se výhodně a úspěšně šířila zpráva.