Co je to případová studie


Co je to Případová Studie?

Případová studie je dokumentace zkoumaného jevu ve formě vývoje. Jedná se o konkrétní příběh, který je vyprávěn jedním zapisovaným zdrojem z pohledu účastníků. Cílem je podrobný pohled na konkrétní problém či proces a propagovat diskuzi mezi účastníky.

Využití případových studií

Případové studie pomáhají dávat návrhům lepší kontext. Tento typ dokumentace obsahuje hodně podrobností o okolních podmínkách a výsledcích. Lidé často používají případovou studii jako prozkoumání různých řešení pro určitý problém.

Příkldy případových studií

Případové studie mohou být použity ke studiu:

  • Řešení školního plánu
  • Produktivity zaměstnanců
  • Manažerských dovedností
  • Stresu a úzkostí
  • Nových technologií

Případové studie jednoduše řečeno umožňuje pohled do budoucnosti. Tento dokumentační styl je efektivní v široké škále situací. Nezáleží na tom, jestli je použit jako propagační nástroj pro konkrétní produkt, nebo jako příklad aktuálního podnikání. Případové studie jsou vždy velkým přínosem.