Co je to rabat


Co je to rabat?

Rabat je sleva, kterou poskytují prodejci svým zákazníkům; sleva platí na určité objednávky, výrobky nebo služby. Rabat se může poskytovat ve formě procentní slevy nebo úplného uvedení ceny.

Jaké typy rabatů jsou?

Existují různé typy rabatů, které prodejci mohou svým zákazníkům nabídnout:

  • Odměny za loajalitu – tyto slevy poskytují zákazníkům za následování a trvalou loajalitu.
  • Odměny za objem – prodejci mohou poskytnout slevu prodejním objemům, aby udrželi potenciální objemové prodeje.
  • Slevy na sezónu – prodejci často nabízejí sezónní slevy dolů nebo výše, aby jim pomohli se principem nabízet odpovídající slevy.

Jak prodejci mohou sliby a rabaty lépe zabezpečit?

Aby se zajistilo, že prodejci nesplní své sliby a situace nebudou pro zákazníka nevýhodné, je důležité, aby prodejci používali moudré postupy. Tato opatření zahrnují stanovení limitů a prvků terminace rabatů, stejně jako zavedení systému ocenění a odměn pro zákazníky. To znamená, že prodejci by měli zvážit nastavení některých programů, jako je například program: „kupujte a získejte slevu“, „nakupujte denně/týdně/měsíčně a získáte slevu“, „nakupujte ze seznamu se slevou“ nebo „vložte na dosah určité množství a získejte slevu“. Obecně by měli prodejci používat konzistentní postupy ke kontrole rabatů a zajistit, aby jejich zákazníci nedostávali nesprávnou hodnotu.