Co je to swot analyza


Co je to SWOT analýza?

SWOT (Strength, Weakness, Opportunities a Threats) Analýza je nástroj, který slouží k hlubokému ověření konkrétní situace nebo situace organizace. Používá se k identifikaci silných a slabých stránek, identifikaci příležitostí a hrozeb. Je používán pro posouzení stávající strategie a rozhodování o perspektivách budoucího rozvoje.

Výhody SWOT Analýzy

SWOT Analýza může poskytnout následující výhody:

  • Hloubkové porozumění situaci
  • Snášení konkurence
  • Práce s týmem
  • Nalezení nových obchodních příležitostí
  • Konkurenceschopnost na trhu
  • Inovace

Jak funguje SWOT Analyza

SWOT Analyza je založena na principu začlenění silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb do pojmů adekvátního označení. K provedení analýzy se nejčastěji používá matice s 4 kvadranty, kde veškeré informace o potenciálních silných a slabých stránkách, příležitostí a hrozbách jsou zařazeny.

Prostor pro silné stránky slouží k uvítání situace, kde je organizace schopna využít svou výhodu a uvést svou nabídku s rozdílem ve srovnání se soupeři.

Prostor pro slabé stránky vytyčí tělesné chyby a příležitosti k úpravě situace prostřednictvím úpravy strategie.

Prostor pro příležitosti bude identifikovat okolnosti, které organizaci mohou povzbudit a poskytnout jí zisk.

Oblast rizika se používá pro identifikaci rizik, která mohou snížit organizaci a současně poskytnout vhled o potřebách, které je třeba uspokojit.

Uzavřením, SWOT Analyza je nástroj pro uvědomění si současné situace a příležitostí pro budoucí rozvoj. Pomáhá při určení směru a také poskytuje hlubokou analýzu míry možností ve stávající situaci.