Co to je akvizice


Co je akvizice?

Akvizice je proces získávání předmětu užití pro účely maximalizace zisku. Akvizicí lze rozumět skutečně koupi jiné společnosti (akvizici) i nákup jiných prvků, jako jsou například patentová práva nebo majetků.

Druhy akvizicí

Akvizice může mít následující formy:

  • Klasické převzetí – je to proces převzetí společnosti. Společnost, kupující, nabídne akcionářům cenu za jejich akcie, aby se stala většinovým vlastníkem.
  • Převzetí kvaziměnových akcií – je to forma převzetí mezi společnostmi, ve které transakce probíhá beze spolupráce stávajícího vlastníka.
  • Fúze – je akviziční strategie, ve které se dvě nebo více společností spojí do jedné entity. Fúze nevyžaduje souhlas stávajícího vlastníka.
  • Akviziční licenční jednání – je to proces získávání přístupu k technologiím a produktům konkurenta prostřednictvím licenčního nebo právního sporadu.

Důvody pro akvizice

Existuje mnoho důvodů pro akvizice, včetně:

  • Rozšíření tržního podílu – společnost získá nové zákazníky, produkty a přístup k novým trhům, čímž zvýší svůj tržní podíl.
  • Úspora nákladů – společnost se může zbavit zbytečných nákladů, což jí umožní lépe uspořádat a přizpůsobit se trhu.
  • Získání nové technologie – společnost může získat nové technologie, které jí pomohou vyrovnat se konkurenci.
  • Konsolidace – společnost může kombinovat podobné nebo související podniky, aby její efektivita byla vyšší.

Akvizicí lze zvýšit ziskovost, posílit tržní postavení, získat nové zdroje nebo technologie. Díky akvizici může společnost dále rozvíjet produkty a služby a lépe se přizpůsobit trhu.