Co to je benchmark


Co to je benchmark?

Benchmark je měřící nástroj, který se obvykle používá k měření výkonu počítačových hardwarových a programových komponent. Pomocí benchmarku je možné porovnat různé počítače, algoritmy nebo programy.

Jak to funguje?

Benchmarky jsou obecně formulovány jako operace, které musí používaný systém vykonat. Tyto úlohy jsou pak měřeny po dobu, kdy systém dokončí jejich vykonání. Obecně vzato, čím rychleji systém danou úlohu dokončí, tím lépe. Důležité je poznamenat, že benchmarky se obvykle používají na porovnávání systémů s podobnými komponenty nebo konfiguracemi, protože úlohy se mohou lišit v závislosti na hardwaru a softwaru.

Příklady benchmarků

  • SuperPi: Úloha, která spočívá v počítání pi v milionté desetinné místo.
  • Video zátěž: Test, který měří výkon grafické karty s pomocí herních nebo grafických testů
  • Diskový test: Test, který měří rychlost čtení z pevného disku.

Benchmark je velmi užitečný nástroj pro lidi, kteří chtějí otestovat výkon svých počítačů. Pomáhá nejen vědět, jak jejich systém pracuje, ale také umožňuje srovnání s jinými systémy; a proto je často užitečný při nákupu nového hardware nebo softwaru. Je důležité si uvědomit, že benchmarking není nejpřesnější metoda měření výkonu. Pro úplnou znalost stavu svého systému je třeba k benchmarkování přistupovat s rozvahou.