Co to je hr marketing


Co je to HR marketing?

HR marketing je způsob, jakým organizace vedou správu lidských zdrojů, aby dosáhly vyšší úrovně výkonu. HR marketing je na rozdíl od tradiční pracovní síly nájemníka propagací. Je to meziodvětví mezi HR a marketingovou strategií. HR marketingová strategie je založena na využití marketingových technik a nástrojů k úspěšnému kapacitnímu řízení, oceňování, pracovnímu rozvoji a uspořádání pracovní síly.

Hlavní oblasti HR marketingu

  • Recrutéři: HR marketingová strategie zahrnuje identifikaci potřeb pracovní síly, vyhledávání a odměňování budoucích pracovníků.
  • Lidské zdroje: HR marketing se týká vývoje programů pro pracovníky a jejich motivace k dosažení lepší pracovního výkonu.
  • Vnější hráči: HR marketing se snaží budovat dobré vztahy s vnějšími hráči, jako jsou zaměstnavatelé, zákazníci, odbory a veřejnost.

Přínosy HR marketingu

HR marketing může významně přispět k úspěchu organizace. Níže jsou uvedeny některé z přínosů HR marketingu:

  • Umožní organizaci orientovat se na potřeby pracovníků.
  • Pomáhá v lepším uplatňování personálních politik.
  • Přispívá k získávání a udržování talentovaných pracovníků.
  • Vytváří pozitivní obraz společnosti.
  • Poskytuje lepší trénink, vzdělávání a vývoj pracovníků.