Co znamena hoax


Co je to Hoax?

Hoax je slovo, které se v českém jazyku ve světě médií nejčastěji používá k označení falešných nebo zavádějících zpráv, šířených prostřednictvím sociálních médií nebo e-mailů. Hoax je tedy druh dezinformace – lží, které jsou podávány ve formě zpráv a šíří se jako skutečná zpráva.

Příklady Hoaxů

Níže jsou uvedeny nejoblíbenější typy hoaxu:

  • Virální falešné zprávy – Zprávy se kterými se vede virální marketing. Často se jedná o zmatené, selektivní nebo nepravdivé informace. Například skandální aktuality o nezletilých, údajné experimenty vědců nebo falešné události.
  • Vtipná falešná videa – Falešná videa, která jsou úmyslně filmována a představují události, které se ve skutečnosti nestaly.
  • Šíření viru – Falešné zprávy, které se snaží zneužít obav zákazníků z virů, šířící se na internetu. Může se jednat o falešné zprávy o šíření viru nebo e-mailem šířím viry a nástroje pro odstranění.

Jak se bránit Hoaxům?

Nejjednodušší způsob, jak se ochránit před hoaxy, je zkontrolovat zdroj zprávy. Pokud je zpráva založena na jednotlivém zdroji, pokuste se najít druhý zdroj, který ji potvrdí. Pokud už se vám to nepodaří, je výhodné informaci konzultovat s odborníky nebo nezávislými vědci. Také je dobré šířit dobré zprávy, které se o tomto tématu, alespoň pravdivě, šíří.