Jak má vypadat email


Jak má vypadat email

E-mail představuje efektivní způsob, jak můžete navazovat komunikaci s jinými lidmi a sdílet informace. Díky tomu se do něj nyní investuje více času, než pravidlo „napište a odešlete“. Posílání emalů tedy má svá pravidla a postupy, abyste posílali e-maily efektivněji a také aby byly úspěšnější.

A co by to mělo být?

Správný email by měl být:

  • Vhodný – musíte navrhnout, aby byl váš email vhodný pro cílovou skupinu pro kterou je určen.
  • Jednoduchý – ve výchozím nastavení by měly být zahrnuty pouze nezbytné informace. Vyhněte se přetížení stránky a nevyplňujte informacemi, které nemohou mít vliv na vaše cíle.
  • Přesvědčivý – ve svémemailu musíte vyhnat domluvit správné poselství. Kvantita informací, kterou můžete do emailu uvést by tedy měla být opatrná.
  • Atraktivní – váš email je mnohem více pravděpodobné, že bude přečtený, pokud se zobrazuje zajímavě a zaujímavě. Utřídit email můžete s pomocí obrázků, bannerů, nebo prostě barevné popisky.
  • Dosažitelný – nevynechejte informace o tom, jak mohou lidé kontaktovat ještě přímo vás či jak mohou reagovat nebo poskytnout spolupráci.

Tyto informace universální a jsou vhodné pro posílání všech druhů emailů od osobních emailů a přátelských požadavků po profesionální komunikaci a obchodní nasmlouvy. Pokud zachováte tyto základní pravidla, budete moci posílat e-maily ještě lépe.