Jak má vypadat report


Jak má vypadat report?

Každý report by měl obsahovat několik základních prvků. Správně formulovaný a promyšlený report může sloužit jako bezpečnostní rámec pro dobré rozhodování a plánování. Jejich účelem je získat výpověď o procesech a datu a poskytnout základní informace potřebné pro hlubší analýzu. Níže jsou uvedeny některé prvky, které by měly být reportu součástí.

Poskytování detailů

Report by měl obsahovat všechny důležité informace, které by měly být známé zúčastněným stranám. Je třeba poskytnout informace o časovém horizontu, stejně jako podrobné detailní informace.

Data ověření

Všechna data v reportu by měla být přesná a ověřená. Je třeba zkontrolovat všechna data, zejména ta, která jsou založena na statistické metodě.

Strukturované a jasné formulace

Všechny části reportu by měly být správně strukturované a formulace by měla být jasná. Často je třeba použít seznamy a tabulky, aby byly údaje na čtenáře jednoduše a rychle přenášeny.

Kontrola chyb

Pokud jde o vytváření reportů, je důležité provést kontrolu chyb. Nástroje jako kontrola pravopisu a články s chybami by měly být odstraněny, než se report připraví k odeslání.

V závěru bychom měli zahrnout závěry, které lze z dat vytvořit. Tento závěr by měl charakterizovat více částí zprávy a rovněž poskytnout odpovídající doporučení.

Jakmile report dokončíte, je důležité jej tisknout a udržovat pozitivní postoj při jeho prezentaci.

Vytvořením správně formulovaného a promyšleného reportu můžete poskytnout důkladný obraz situace a být jisti, že data jsou správná a mohou sloužit jako bezpečnostní rámec pro lepší rozhodování.