Jak napsát and na klávesnici

Jak napsat and na klávesnici

Následující rychlá příručka vám pomůže vyřešit jeden z nejčastějších dotazů, jak napsat na klávesnici and.

Kroky pro napsání AND:

  • Používejte pravou přímou spojovací čáru (+).
  • Stiskněte klávesu Shift pro uzamčenípřímé linii.
  • Stiskněte & dvakrát, abyste napsali and.

Pokud chcete uzamknout schránku & stále ve vzpřímené poloze, stiskněte tlačítko Alt a současným stiskem &.

Jak napsát apostrof na klávesnici?

Na klávesnici se apostrof napsává stisknutím klávesy AltGr a současným stisknutím klávesy ÷ (tj. klávesy s příslušným symbolem). Pokud klávesnice neobsahuje tuto klávesu, může být apostrof také vytištěn pomocí kombinace kláves Shift a ß (tzv. tři oko).

Jak zjistit, jak psát uvozovky na klávesnici?

Na klávesnicích s klasickým rozložením existují dva způsoby tisku uvozovek. Zahájení uvozovky lze zadat stiskem klávesy se symbolem apostrofu (‘) a ukončení uvozovky lze provést stiskem klávesy se symbolem hvězdičky (*). Vzhledem k tomu, že klávesa se symbolem hvězdičky je obvykle umístěna více nahoru na klávesnici než klávesa se symbolem apostrofu, je třeba ji najít, pokud chcete psát uvozovky.

Na některých moderních klávesnicích s částečným rozložením nebude svislá čára nad klávesou mít úlohu uvozovek. V takovém případě je nutné stisknout klávesu označenou že zkratkou ALT nebo ALT GR – pokud je tato klávesa dostupná – a zadat znaky na přední stranu klávesy. Některé klávesy mají list se symboly pro snazší identifikaci.