Jak napsát náplň práce


Jak napsat náplň práce

Napsat náplň práce není snadný úkol, ale díky následujícím jednoduchým krokům se můžete naučit, jak to udělat správně:

Krok 1 – Stanovení cíle

Nejdůležitější je stanovit si cíle. Vyjasněte si, co je třeba splnit a zodpovězte následující otázky:

  • Jaké jsou výsledky/produkty, které chcete dosáhnout?
  • Jaké jsou priority?
  • Kdy je cíl splněn?
  • Kdo je odpovědný za jeho naplňování?

Krok 2 – Shrnutí obecných požadavků

Vytvořte seznam obecných požadavků na danou pozici. Uveďte požadovanou qualifikaci/vzdělání, praxi, schopnosti a očekávaný počet hodin, které budou potřeba.

Krok 3 – Definování podrobných úkolů

Definujte všechny hlavní úkoly, které by měly být splněny za dané období a následující konkrétní činnosti:

  • Jaké úkoly se mají provádět?
  • Jaký postup se má sledovat?
  • Jaká technologie či produkty se mají používat?

Krok 4 – Posouzení výsledků

Posledním krokem je vyhodnocení výsledků. Stanovte si harmonogram a ujasněte si očekávání a potřebnou kvalitu. Váš cíl je vytvořit co možná nejlepší náplň práce, proto buďte konkrétní a vyjasněte si, co se očekává od práce.