Jak optimalizovat web pro mobily


Jak optimalizovat web pro mobily

Pro mnoho firem se stává stále více důležitější přizpůsobit webové stránky mobilním zařízením. Vzhledem k tomu, že více než 50 % společenského provozu je vytvářeno pomocí mobilního připojení, je důležité pečovat o kvalitu uživatelského dojmu a efektivnost procesů ve vztahu k širšímu publiku, které používá mobilní technologie.

Optimalizace pro zařízení na bázi iOS

  • Používejte přizpůsobenou technologii – Použití špecifického stylu pro každé zařízení přispívá k uživatelé oblíbenému, a navrhovanému, formátu. Například byste měli zohlednit zařízení, jako je iPhone či iPad, odlišným způsobem, než ve srovnání s tabletem nebo Android-em.
  • Prototypujte si optimální použití – Vymyslte si, jak chcete, aby se stránky zobrazovaly na mobilních zařízení, aby vám uživatelé byli co nejvíce spokojeni. Testování prototypu vám může prokázat, například, přesnou polohu prvků na obrazovce a obecné rozvržení.
  • Otestujte všechny prvky stránek – Optimalizace pro iOS se liší od optimalizace pro Android. Mnoho prvků stránky se musí důkladně otestovat, což znamená udělat s nimi zkušební záložku. Udržte se věrní již zavedeným znakům iOS, například ikonám a konvenčním čáslům.
  • Věnujte pozornost atributu viewport – Atributu viewport je místo, kde se vše usadí možnost obrazovky. Políčko viewport můžete nastavit přes HTML soubor a HTML související atributy.

Optimalizace pro Android

  • Vyvíjení webových aplikací – Optimalizace pro Androidový systém je velmi podobný, jak je tomu v případě iOS. Řekla bych vyvíjení webových aplikakcí místo nativního přibližně pro všechna zařízení.
  • Optimalizace designu – U Androidu je důležité obzvlášť střídmý design, protože tato platforma byla spuštěna pro mnoho různých typů zařízení.
  • Vylešťeme si marketing – Experti na SEO používají verze webů pro Android, aby se dosáhlo lepších výsledků ve vyhledávání.
  • Otestujte si rychlostč – Ujistětě se, že stránky běží účinně, abyste udrželi co nejnižší rychlost zderdění.

Na závěr, je důležité, abyste postupovali vyvažovaně při optimalizaci pro mobilní zařízení. Jako procesuální počet vám může pomoci odhalit, jaké prvky jsou nezbytné pro přizpůsobení stránek mobilní platformě. Optimální design je třeba testovat a vylepšovat podle potřeb trhu.