Jak si vytvořit e-shop


Jak si vytvořit e-shop


V dnešní době se čím dál častěji rozhodujete pro stavbu e-shopu. Možnosti, jak si jej můžete sami vytvořit, jsou:

1. Uzpůsobení hotového řešení:

Jako nejjednodušší možnost je využít hotové řešení, které slouží jako základ e-shopu a stačí je pouze přizpůsobit.

  • Výhodou je, že nemusíte nic programovat, tedy každý může rychle navrhnout a vytvořit e-shop s minimálními finančními náklady.
  • Nevýhodou naopak je omezení, které hotové řešení obsahuje. Nelze u něho moc zasahovat do způsobu funkčnosti, často chybí některé potřebné služby anebo nastavení.

2. Customizace hotových řešení:

Pokud potřebujete víc než jen nejjednodušší vylepšení hotového řešení, často se jako nejvhodnější varianta jeví customizace hotového řešení programátorem. Customizace znamená přizpůsobení hotového řešení blocků, tlačítek a dalších funkcí (úprava vzhledu, přidaní nových funkcí apod.).

  • Výhodou je, že můžete customizovat hotové řešení jakkoliv a přizpůsobit jej vašim potřebám.
  • Nevýhodou je, že customizace je často časově a finančně náročná.

3. Kombinace hotového řešení a customizace:

Nejlepší je často volba kombinace hned několika řešení – tedy využít hotové řešení, kam je možné doplnit svou customizaci.

  • Výhodou je, že nemusíte trávit hodně času a financí vývojem celého systému, ale pouze nad rámec hotového řešení. Je to cenově efektivní.
  • Nevýhodou je, že může být obtížné se vyrovnat s různými systémy a navzájem je kombinovat.

4. Vlastní vývoj celého systému:

Jako poslední možnost můžete sami vytvořit celý systém.

  • Výhodou je, že můžete dostat úplnou kontrolu nad výsledkem. E-shop si můžete upravit jakkoliv, dostat z funkčního a vizuálního hlediska přesně to, co chcete.
  • Nevýhodou je, že tento proces je velmi časově a finančně náročný.


V závislosti na potřebách, dispozicím a finančních možnostech je tedy možné se rozhodnout, které řešení bude pro vás nejvýhodnější. Je nezbytné vybrat si řešení, které bude mít dostatek nástrojů pro podporu prodeje a obchodního modelu vaší firmy.