Jak si založit zivnost


Jak si založit živnost

Mnozí noví podnikatelé se často ptají jak si správně založit živnost. Toto je krokové vysvětlení kroků, které byste měli udělat, abyste mohli zahájit svoji živnostenskou činnost.

Krok 1 – Vyplnit registrační formulář

Nejprve je nutné získat a vyplnit registrační formulář. Tento formulář můžete získat na veřejném úřadě nebo na webu příslušného finančního úřadu.

Krok 2 – Podat žádost na finanční úřad

Po vyplnění registračního formuláře je nutné jej odevzdat na příslušný finanční úřad. U formulářů musí také být přiložena kopie občanského průkazu.

Krok 3 – Zaplatit poplatek

Poté, co je formulář odeslaný, je nutné zaplatit poplatek za zařízení živnosti. Částka poplatku se liší v závislosti na zvolené druhu činnosti.

Krok 4 – Získat živnostenský list

Po vyplnění formuláře a zaplacení poplatku finanční úřad vystaví živnostenský list. Živnostenský list je oficiální dokument, který potvrzuje oprávnění k podnikání.

Krok 5 – Pořídit si pojištění

Kromě vyplnění formuláře a získání živnostenského listu je také nezbytné vzít pojištění proti úrazu a odpovědnosti za škodu.

Krok 6 – Připravit podnikatelský plán

Abyste dosáhli úspěšných výsledku, je velmi důležité, abyste měli dobře připravený podnikatelský plán. Podnikatelský plán by měl být speciálně navržen pro Vaše podnikání a zahrnovat cíle, marketingovou strategii a rozpočet.

Krok 7 – Otevřít účet v bance

Abyste mohli mít prostředky potřebné pro svůj podnik, je nutné si otevřít účet v bance.

Krok 8 – Informovat se o daňové povinnosti

Abyste byli schopni splnit veškeré své povinnosti ohledně daní, je nutné získat informace o daňových pravidlech a zákonech, které se vztahují k Vašemu podnikání.

Abyste mohli bez obtíží spustit podnikatelskou činnost, je důležité držet se těchto 8 kroků:

  • Vyplnit registrační formulář
  • Podat žádost na finanční úřad
  • Zaplatit poplatek
  • Získat živnostenský list
  • Pořídit si pojištění
  • Připravit podnikatelský plán
  • Otevřít účet v bance
  • Informovat se o daňové povinnosti