Jak vypočítat ltv


Jak vypočítat LTV

LTV (Lifetime Value) je ukazatel, který vyjadřuje celkovou hodnotu celého životního cyklu zákazníka. Jde tedy o částku, kterou zákazník v průběhu své životní stopáže prostřednictvím služeb firmy vydá. Za předpokladu, že firma nabízí produkty či služby, které lze opakovaně zakoupit, lze ukazatele LTV kvantifikovat jako průměrný celkový výnos zákazníka během jeho/jejího životního cyklu. Ukazatel LTV je důležitým faktorem pro každou zodpovědnou firmu, která chce zjišťovat hodnotu současných i budoucích zákazníků.

Pokud jde o výpočet LTV, obecně se předpokládá, že jsou zde dva hlavní kroky k postupu. Prvním krokem je stanovení průměrného ARPU za zákazníka (ARPU – Average Revenue per User). Druhý krok je výpočet lifecycle value (LCV).

Krok 1: Stanovení průměrného ARPU za zákazníka

Průměrný ARPU se počítá jako celkový příjem rozdělený přes počet aktivních zákazníků v určitém časovém období.

ARPU = Celkový příjem / Počet aktivních zákazníků

Krok 2: Výpočet Lifecycle Value

LCV je míra, s jakou zákazník umožňuje dosažení zisku. Je to celková hodnota zákaznického životního cyklu vyjádřená v příjmech.

LCV = Průměrný ARPU X Třídy a Zákaznický životní cyklus

Ukázka výpočtu LTV

Krok 1: Stanovení ARPU

Řekněme, že máte firmu, která prodal v daném období 100 produktů za celkovou částku 1000 dolarů.

ARPU = 1000 USD / 100 produktů = 10 USD

Krok 2: Výpočet LCV

Pak je zde životní cyklus zákazníka firmy, který může dosáhnout 12 měsíců.

LCV = 10 USD X (12 měsíců) = 120 USD

Konečně vypočítané:

Až budete hotovi se všemi předchozími kroky, můžete spočítat ukazatel LTV.

LTV = LCV / Počet aktivních zákazníků

LTV = 120 USD / 100 produktů = 1,2 USD

Seznam použitých pojmů:

  • ARPU (Average Revenue per User)
  • LCV (Lifecycle Value)
  • LTV (Lifetime Value)