Jak vytvořit sitemap

Jak vytvořit sitemap?

Sitemapy jsou důležitou součástí vaší webové stránky a jsou užitečné pro vyhledávací stroje a uživatele. Poskytují přehled o tom, jaké stránky jsou k dispozici na vašem webu a jak jsou navzájem propojeny. Více informací o stránkách lze poskytnout vyhledávacím strojům, což pomáhá při optimalizaci pro vyhledávače. A uživatelé mohou vidět, kde se nacházejí a jak navigovat po webu na požadovaný obsah. Vytvoření sitemapy je proto důležité pro stránky. Níže je několik kroků k vytvoření efektivního sitemapu:

Krok 1: Získat úplný seznam stránek

Nejprve musíte získat úplný seznam stránek, které se mají vydat ve vašem sitemapu. Tento lze buď manuálně získat prohlížením stránek a vytvářením seznamu zjištěných adres URL, nebo můžete použít nástroj pro počítačem generovanou „mapu stránek“, která vytvoří vyčerpávající seznam stránek pro váš web.

Krok 2: Uvést URL adresy a tentstovat těsnění

Až budete mít úplný seznam stránek, nyní je potřeba vypíchnout konkrétní URL adresy, o kterých budete informovat ve svém sitemapu. Poté byste měli vždy ověřit fonologie a tradení URL, abyste zajistili, že stránka se načítá správně. Také je důležité zkontrolovat, zda poskytnutá URL stránka nevyskočí na jinou stránku z důvodu změny času trvání atd. Pokud tomu tak je, musíte rovněž označit na jinou URL adresu použitou v sitemapě.

Krok 3: Organizovat stránky do kategorií

Nyní se dostanete na krok pořadí; organizaci stránek do kategorií. Určete co nejvíce relevantních kategorií pro váš web, které označí navazující stránky, nebo můžete použít klíčová slova, pokud to postačí. Důležité je, aby pro vyhledávače měl váš sitemap uspořádání, které mu pomůže rychleji porozumět hierarchii vašeho webu.

Krok 4: Přidat metadata stránek

Když hotovo s uspořádáním jednotlivých stránek, je čas přidat nějakou metadatovou informaci pro každou stránku, jako je popis, datum aktualizace a častost aktualizací. Je to důležité pro vyhledávače, protože jim to pomůže identifikovat existující i nové stránky. Metadatové informace vám také mohou pomoci zvýšit vaši žebříčkovou pozici, když lidé vyhledávají konkrétní informace.

Krok 5: Generujte a zveřejněte sitemapu

Po dokončení všech kroků nyní můžete generovat to, co bylo předtím vypracováno. To lze provést buď pomocí nástroje nebo generátoru sitemapů. Sitemapy se poté musí zveřejnit a umístit do kořene webu primárního doménu. Takže všechny vyhledávací stroje získají přístup k sitemapě a mohou se s ním stát.

Krok 6: Sledujte a obnovujte sitemapu

Nakonec byste měli vždy sledovat a obnovovat sitemapu. Například, pokud je vaše stránka aktualizována, metadatové informace v sitemapu zobrazující tyto změny musí být aktualizovány. Dále je třeba zkontrolovat, zda by nebyly na webu vidět žádné chyby ani mezeru. Paralelně musíte také prohledávat vyhledávače z redakčního pohledu, aby se ujistil, že pochopil správně sitemapy a informace. Umožní vám to sledovat úspěšnost vaší optmalizace.

Dělání těchto kstartů umožní vám vytvářet efektivní sitemapy pro váš web. Ukáže spravovaní vyhledávačům, že vaše stránky jsou optimálně příjemné pro vyhledávače a pomůže uživatelům získat požadovaný obsah.