Jak vytvořit titulky


Jak vytvořit titulky

Titulky jsou důležité pro šíření informací a identifikaci obsahu. Existují následující způsoby jak vytvořit titulky:

Použití nadpisu

Nadpisy jsou relativně snadný způsob jak vytvořit titulky. Slouží jako navigace mezi stránkami a články, jež mají opět podobné navigační prvky. Jejich fraktální struktura jim umožňuje být oblíbené mezi designéry a vývojáři.

Použití seznamů

Seznamy jsou skvělý způsob jak informace přehledně zobrazit. Obsah je tříděn a jednotlivé položky jsou snadno zapamatovatelné. Titulky lze vytvářet pomocí stupňovaných seznamů nebo seznamů s odkazy.

Použití tučného písma

Tučné písmo je dalším užitečným nástrojem pro vytváření titulků. Lze jej použít pro vyznačení klíčového pojmu nebo informace, aby se čtenáři jasněji říkalo, čeho se týká zpráva.

Titulky by poskytovaly informace a měly by být udělané tak, aby byly čtenáři přívětivé a umožnily jim snadno pochopit, čemu je daná zpráva věnována. Je proto důležité věnovat čas vytváření čtivých titulků, které mohou mít na čtenáře potenciální pozitivní dopad.