Jak vytvořit URL adresu

Jak vytvořit URL adresu

URL adresa (zkratka pro Uniform Resource Locator) je adresa, která identifikuje stránku webu. URL se skládá z několika částí a každá z nich má význam.

Kroky k vytvoření URL adresy

Vytvoření URL adresy se skládá ze 4 kroků:

  1. Protokol/schéma: Protokol definuje, jaký přenosový protokol je použit k přenosu dat. Nejběžnější protokoly jsou HTTP a HTTPS.
  2. Server: Server je název počítače, který obsahuje stránku. Adresa IP může také fungovat místo názvu serveru.
  3. Cesta ke stránce: Cesta je hierarchická struktura složek vedená od kořene domény k určitému souboru nebo složce.
  4. Port: Port není často potřeba pro normální webovou stránku, ale může být uveden v odlišných portech.

Všechny tyto komponenty se spojují dohromady do jedné URL adresy. Je důležité, aby všechny komponenty byly správně a správně napsány, aby byla URL adresa úspěšná.