Kdy vznikl Google


Kdy vznikl Google?

Google je jedním z nejvlivnějších technologických koncernů na světě. Tato společnost začala v roce 1998. Jejími zakladateli jsou Larry Page a Sergey Brin, kteří se seznámili na Kalifornské univerzitě Stanfordově. Tehdy společnost ještě jmenovala „BackRub“. Později se její název změnil na Google, který vznikl z kombinace slova “googol” (číslo 1 se 100 nulou na konci) a “evil” (zlo).

Milníky vývoje Google

Rok 1998: Vznik společnosti BackRub (později Google)
Rok 1999: Založení společnosti Google Inc.
Rok 2000: První financování od externích zdrojů
Rok 2001: Otevření prvního oficiálního zastoupení Google v zahraničí
Rok 2002: Vlastnictví odpovědnosti AdSense
Rok 2003: Spuštění služeb Gmail a Google News
Rok 2004: Vytvoření firmy Google Inc.
Rok 2005: Zahájení prodeje reklamy v obrázcích
Rok 2006: Google se stává prvním Americkým technologickým koncernem, v hodnotě 100 miliard dolarů
Rok 2018: Vzniká společnost Alphabet Inc., která nahradila Google Inc.

Google je dnes nejen technologickou, ale také mediální společností, která se zabývá různými službami, projekty a produkty. Mezi ty nejvýznamnější patří například YouTube, Android, Gmail, Google Chrome, Google Maps, Google Translate a další.

Google je dnes jednou z nejúspěšnějších technologických společností světa – a jeho vznik se datuje do června 1998.