Co je případová studie


Co je to případová studie?

Případová studie je způsob vyšetřování, který se v přírodních vědách, lékařství, psychologii a ve vzdělávání často používá. Cílem je poskytování podrobného popisu jednoho jevu, osoby, skupiny nebo jiného objektu napříč časem.

Použití případových studií:

  • Výzkum: Cílem výzkumu je poskytnout detailní rozbor faktorů, které ovlivňují stav, chování nebo vývoj specifického jevu, osoby nebo skupiny.
  • Zdravotnictví: Případová studie se používá k získání podrobných informací o zdravotním stavu pacienta a k identifikování možných faktorů, které by mohly ovlivňovat jeho postup léčby.
  • Vzdělávání: Případová studie umožňuje vzdělávacím institucím analyzovat výkon učitele a studentů a chování žáků ve třídě.

Postup pro provádění případových studií

Případová studie vyžaduje systematický průzkum a rozsáhlou analýzu dat, která by mohla stávající teorie vyvrátit. Následující jsou kroky běžně používané při provádění případových studií:

  1. Definovat cíl studie, objekt nebo jev, který se má zkoumat.
  2. Sbíraní dat týkajících se objektu nebo jevu.
  3. Analýza dat a testování současných teorií.
  4. Vyplnění shody mezi daty, běžnými teoriemi a očekávanými výsledky.
  5. Závěry a doporučení tvůrců studie.

Případová studie je nástroj, který se často používá k odhalení vlastností, vztahů a jiných podmínek specifického jevu, osoby nebo objektu. Díky jeho detailnímu popisu často poskytuje informace, které by bylo obtížné získat jinými způsoby.